آداب معاشرت

سه‌شنبه 22 دی 1394 ساعت 01:11

سلام و احوال پرسی

کی به کی سلام می کند؟ (منصور احمدی)

کوچکتر به بزرگتر

زیردست به مافوق

آقا به خانم

میهمان به میزبان

تازه وارد به حاضرین: هر تازه وارد به جمعی ابتدای ورود فقط یک بار سلام می کند، ولی بعدا متناسب با نوع مهمانی تا حد امکان نزد آشنایان و دیگران رفته و در مدت کوتاهی احوال پرسی می کند.

در صورتی که آقایان کلاه داشته باشند، هنگام سلام و احوال پرسی کلاه خود را بردارند و تا قبل از خداحافظی آن را برسر نگذارند. 

در سلام کردن معمولا اسم طرف مقابل گفته شود. نمونه: صبح بخیر آقای محمدی یا سلام خانم حسینی.

سلام کردن هنگامی که سیگار به لب باشد شایسته نیست. (کتاب آداب معاشرت/منصور احمدی)


چه وقتی به هم سلام نکنیم!؟ (احسان میرزائی)

هنگام غذا خوردن طرف مقابل.

با دهان  پر: سعی کنید خوراکی  را در محل و فرصت مناسب نوش جان کنید. هیچوقت با دهان پر به راهرو های اداره و... وارد نشوید.

هنگام صحبت کردن با تلفن: به فردی که با تلفن صحبت می کند و همینطور هنگامی که با تلفن صحبت می کنید به کسی سلام نکنید. صرفا با اشاره دست سلام داده و باز با اشاره بگویید تا ☝️ لحظه دیگر مکالمه تلفنی تمام می شود. اما اگر مخاطب شما بزرگتر یا ما فوق بود مکالمه را زودتر تمام کنید.

درمحل های نا مناسب که باعث سد معبر، ایجاد خطر و... می شود. مانند وسط پیاده رو، پشت چراغ قرمز و در حین رانندگی، از مسافت های دور سلام و احوال پرسی نکنید،  به اشاره دست

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.